Εκπαιδευτικό Προσωπικό Ειδικής Αγωγής στο Δήμο Λαρισαίων

  • Λάρισα, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 12/01/2018
  • Εμφανίσεις 316
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Λαρισαίων ανακοινώνει την πρόσληψη 1 ατόμου ΠΕ Εκπαιδευτικό Προσωπικό Ειδικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/08/2018 με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 22 Ιανουαρίου 2018.

 

Επιστήμες:

Παιδαγωγικές, Παιδαγωγικές Επιστήμες

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Πανεπιστημιακής (ΠΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Θεσσαλία