Εκπρόσωπος Εταιρικής Επικοινωνίας στην AMMONOVIS

  • Περιστέρι, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 17/05/2018
  • Εμφανίσεις 102
Επισκόπηση θέσης εργασίας
H Ammonovis στο Περιστέρι Αττικής, ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Αρμοδιότητες:

• Τηλεφωνική διεταιρική (B2B) επικοινωνία
• Προγραμματισμός συναντήσεων με υποψήφιους πελάτες
• Επικαιροποίηση στοιχείων πελατών
• Παρουσίαση υπηρεσιών σε υποψήφιους πελάτες
• Υποστήριξη στην εφαρμογή στρατηγικών marketing και προωθητικών ενεργειών

Προφίλ Υποψηφίου:

• Απόφοιτος/η ΑΕΙ/ΤΕΙ
• Εμπειρία στην τηλεφωνική επικοινωνία και την εξυπηρέτηση πελατών
• Πολύ καλή χρήση Η/Υ
• Ευχέρεια στην επικοινωνία
• Πελατοκεντρικός προσανατολισμός

Παροχές:

• Σταθερός βασικός μισθός
• Πλήρης ασφάλιση
• Bonus παραγωγικότητας

Επιστήμες:

Απόφοιτος Πανεπιστημίου, Απόφοιτος ΤΕΙ

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική