Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία | Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου

  • Πάφος, Cyprus
  • Ημερομηνία ανάρτησης 11/07/2018
  • Εμφανίσεις 246
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου δέχεται αιτήσεις για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου Φιλοσοφικών και Νομικών Σχολών, Παιδαγωγικών, Πολιτικών Επιστημών και γενικά Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τους τίτλους σπουδών (πτυχίο και μεταπτυχιακό), από σύντομο βιογραφικό και περίληψη (μέχρι δύο σελίδες) της ερευνητικής πρότασης του αιτητή.

Θα δοθεί ένας μικρός αριθμός θέσεων για εκπόνηση διατριβών γύρω από την ιστορία των Επιστημών και των Τεχνών στην Κύπρο όπως για τη Νομική και τη Δικαιοσύνη στην Κύπρο, την Ιατρική, τη Μουσική, την Αρχιτεκτονική, τις Καλές Τέχνες κλπ.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2018.

Γεωγραφική Περιοχή:

Κύπρος