Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Ιατρικής, Α.Π.Θ. (2017)

  • Ημερομηνία ανάρτησης 19/06/2017
  • Εμφανίσεις 161
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Προκηρύσσεται μια (1) θέση για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στην Γ Ψυχιατρική Κλινική του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ με επιβλέποντα τον καθηγητή κ.Γ. Αμπατζόγλου στο πεδίο Παιδοψυχιατρική

Απαιτούμενα προσόντα

1. Ειδικός Παιδοψυχίατρος
2. 1 τουλάχιστον πλήρης δημοσίευση σε περιοδικό
3. Μεταπτυχιακό δίπλωμα Ιατρικής Σχολής
4. Πιστοποιητικά που να αντιστοιχούν στα παραπάνω
5. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και της Γαλλικής γλώσσας
6. Σύντομο βιογραφικό 2 σελίδων (πίνακας δημοσιεύσεων με H-Factor και citations)
7.Συστατικές επιστολές θα ζητηθούν μόνο σε περίπτωση διαγωνιστικής συνέντευξης

Εκδήλωση ενδιαφέροντος στη γραμματεία της Γ’ Ψυχιατρικής Κλινικής ΑΠΘ.

Σχετικός σύνδεσμος: http://www.med.auth.gr

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 22 Ιουνίου 2017.
Γεωγραφική Περιοχή:

Ελλάδα