Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2018)

  • Ημερομηνία ανάρτησης 23/10/2017
  • Εμφανίσεις 197
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καλεί όσους ενδιαφέρονται να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή στα παρακάτω Θεματικά Πεδία Έρευνας, τα οποία εντάσσονται στα ερευνητικά ενδιαφέροντα μελών ΔΕΠ του Τμήματος, να υποβάλουν αίτηση.

Θεματικά Πεδία Έρευνας

– Περιφερειακή Ανάπτυξη – Διασυνοριακή Συνεργασία – Διαπεριφερειακή Ολοκλήρωση
– Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Επιχειρηματικότητα Προσφύγων ή Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση ή Επιχειρηματικότητα στη Θρησκεία
– Health and Economic development in South Eastern Europe
– Χωρική Οργάνωση στη ΝΑ Ευρώπη
– Αστικές Πολιτικές στη ΝΑ Ευρώπη
– Εθνογραφία, Θρησκεία, φύλα και αναπαραστάσεις του πολιτισμού (Βαλκάνια, Τουρκία, Αν. Μεσόγειος, Μέση Ανατολή) – Ethnography, Religion, Gender and Cultural Representation (Balkans, Turkey, Easter Mediterranean, Middle East)
– Διεθνής Οικονομική Ανάπτυξη
– Πολιτική Οικονομία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης ή Ευρωπαϊκή Πολιτική
– Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο
– Στρατιωτική Ιστορία ή Στρατιωτική Ιστορία – Αρχαιολογία ή Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος ή Η διαχείριση της ιστορικής μνήμης των πολέμων
– Σύγχρονη Ιστορία 20ος αι.
– Επικοινωνία Μάρκετινγκ ή Πολιτική Επώνυμου Προϊόντος (branding) ή Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ
– Συγκριτική Πολιτική ή Διεθνείς Σχέσεις ή Βαλκανικές Σπουδές
– Χρηματοοικονομική Συμπεριφορά
– Εθνικισμός και ταυτότητες, σύνορα και συνοριακές περιοχές, χορός και μουσική, αναπαραστάσεις του παρελθόντος και υλικός πολιτισμός, εθνογραφία, ΝΑ Ευρώπη, Μεσόγειος

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (κτίριο ΚΖ, ημιόροφος) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατία 156, 540 06 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 891375-376 ή 2310 891433

Σχετικός σύνδεσμος: http://www.uom.gr

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2017.
Γεωγραφική Περιοχή:

Ελλάδα