Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2017)

  • Ημερομηνία ανάρτησης 03/11/2017
  • Εμφανίσεις 251
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ανακοινώνει την έναρξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής στα παρακάτω γνωστικά πεδία έρευνας:

– Λογιστική
– Χρηματοοικονομική Λογιστική
– Ελεγκτική
– Διεθνή Πρότυπα Ελεγκτικής
– Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
– Λογιστική Εταιρικών Επιχειρήσεων
– Φορολογία Εισοδήματος
– Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις
– Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική
– Εξειδικευμένα Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
– Ποσοτικά Οικονομικά
– Οικονομετρία
– Διεθνή και Ευρωπαϊκή Χρηματοοικονομική
– Νομισματική και Τραπεζική
– Ηλεκτρονικό Εμπόριο
– Διαδικτυακά Πληροφοριακά Συστήματα
– Υπολογιστική Νέφους και Πληροφοριακά Συστήματα
– Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (κτίριο Η, ημιώροφος, γραφείο 1) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατία 156, 540 06 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 891 607-441

Σχετικός σύνδεσμος: http://www.uom.gr

Γεωγραφική Περιοχή:

Ελλάδα