Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2017-2018)

  • Ιωάννινα, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 25/07/2017
  • Εμφανίσεις 327
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προκηρύσσει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή φοιτητών στο Διδακτορικό Πρόγραμμα για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017 – 2018.

 

Για διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος στα τηλέφωνα 26510 – 07213, 07196

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο ακόλουθο συνημμένο: didaktoriko_220717.pdf

Η περίοδος για την υποβολή των αιτήσεων είναι από την 1 Σεπτεμβρίου 2017 μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2018.
Γεωγραφική Περιοχή:

Ήπειρος