Εμπορικός Διευθυντής Χονδρικής Λιανικής σε εταιρεία παραγωγής και εμπορίας γυναικείων ενδυμάτων | Θεσσαλονίκη

 • Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
 • Ημερομηνία ανάρτησης 25/07/2018
 • Εμφανίσεις 171
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Εταιρεία παραγωγής και εμπορίας γυναικείων ενδυμάτων, με έδρα την Θεσσαλονίκη, και εγκαταστάσεις και στην Αθήνα, ζητά για το τμήμα της Χονδρικής πώλησης, αλλά και για το τμήμα του δικτύου  των καταστημάτων της λιανικής πώλησης:

 

Αρμοδιότητες

 • Επίβλεψη των πελατών χονδρική, και επίτευξη στόχων διοίκησης.
 • Διασφάλιση εύρυθμης λειτουργίας των  καταστημάτων  και τήρηση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών.
 • Επίτευξη Οικονομικών & διοικητικών στόχων των  Καταστημάτων, αλλά και του τμήματος Χονδρικής πώλησης.
 • Κατευθύνει και εμπνέει τους εργαζόμενους με στόχο την αύξηση των πωλήσεων και την αποδοτικότητα των  Καταστημάτων.
 • Ενημερώνει εκπαιδεύει το Προσωπικό . Διαχειρίζεται τις εργασιακές σχέσεις.

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Προηγούμενη προϋπηρεσία 3 ετών στον τομέα ένδυσης σε ανάλογη θέση ευθύνης με διοίκηση ομάδας ατόμων. Προηγούμενη εμπειρία σε πολυεθνικό περιβάλλον θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Απόφοιτος AEI ή ΤΕΙ
 • Άριστη επικοινωνιακή & οργανωτική ικανότητα.
 • Προσανατολισμός στο Αποτέλεσμα.
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και υψηλής απόδοσης κάτω από πίεση.
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών.
 • Άριστος Χειρισμός Η/Υ (Ms Office). Γνώση & εξοικείωση προγραμμάτων εμπορικής διαχείρισης (Γνώστης ERP ATLANTIS θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν).
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας. Γνώση δεύτερης γλώσσας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Δυνατότητα ταξιδιών εντός και εκτός Ελλάδος.
Επιστήμες:

Απόφοιτος Πανεπιστημίου, Απόφοιτος ΤΕΙ

Γεωγραφική Περιοχή:

Κεντρική Μακεδονία