Επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων στο γραφείο μελετών Γ. Ζ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ

  • Ημερομηνία ανάρτησης 19/07/2018
  • Εμφανίσεις 643
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Το γραφείο μελετών «Γ. Ζ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ» ζητά συνεργασία με επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων (Πολιτικούς, Χημικούς Μηχανικούς, Μηχανικούς Περιβάλλοντος, Μηχανικούς Παραγωγής και Διοίκησης γεωπόνους, περιβαλλοντολόγους, οικονομολόγους κτλ).

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο email: gm@gmatthaiou.gr

Επιστήμες:

Γεωπονικές, Γεωπονικές Επιστήμες, Επιστήμες Μηχανικών, Μηχανικών, Οικονομικές, Οικονομικές Επιστήμες, Περιβαλλοντικές, Περιβαλλοντικές Επιστήμες

Γεωγραφική Περιοχή:

Ελλάδα