Επιστημονικός Συνεργάτης (Αρχιτεκτονική Τοπίου) στο Δήμο Πειραιά

  • Πειραιάς, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 13/06/2018
  • Εμφανίσεις 99
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Πειραιά ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο ΠΕ Επιστημονικού Συνεργάτη με εξειδίκευση στην Αρχιτεκτονική Τοπίου, διάρκειας έξι (6) μηνών, για το πακέτο εργασίας: «Χωρική ανάλυση στις πόλεις πρωτοπόρους και στις πόλεις ακολούθους» του έργου «proGIreg» στα πλαίσια του προγράμματος HORIZON 2020.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 18 Ιουνίου 2018.

Επιστήμες:

Επιστήμες Μηχανικών, Μηχανικών

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Πανεπιστημιακής (ΠΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική