Εργάτης/τρια Καθαριότητας στον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φιλιατών

  • Φιλιάτες, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 14/06/2018
  • Εμφανίσεις 107
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φιλιατών (Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ.) ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για το Ανοιχτό Δημοτικό Γυμναστήριο.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 18 Ιουνίου 2018.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Ήπειρος