Εργάτης/τρια στη ΔΕΗ | Ν. Αττικής

  • Ημερομηνία ανάρτησης 15/06/2018
  • Εμφανίσεις 120
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΥΕ Εργατών/τριών για τη Διεύθυνση Υδροηλεκτρικής Παραγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 22 Ιουνίου 2018.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική