Εργάτης Γενικών Καθηκόντων στο Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίου Νικολάου

  • Άγιος Νικόλαος, Λασίθι, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 10/01/2018
  • Εμφανίσεις 120
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Το Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίου Νικολάου ανακοινώνει την πρόσληψη 1 ΥΕ Εργάτη Γενικών Καθηκόντων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 14 Ιανουαρίου 2018.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Κρήτη