Εργάτης Καθαριότητας στο Δήμο Μεγαρέων

  • Μέγαρα, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 17/04/2018
  • Εμφανίσεις 175
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Μεγαρέων ανακοινώνει την πρόσληψη 1 Εργάτη Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 3 μηνών.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 19 Απριλίου 2018.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική