Εργάτης Καθαριότητας στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Γαλαξιδίου

  • Γαλαξίδι, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 14/06/2018
  • Εμφανίσεις 126
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Γαλαξιδίου ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 18 Ιουνίου 2018.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Στερεά Ελλάδα