Εργάτης Νεκροταφείου στο Δήμο Κοζάνης

  • Κοζάνη, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 11/07/2018
  • Εμφανίσεις 83
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Κοζάνης (Γραφείο Κοιμητηρίων) ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 14 Ιουλίου 2018.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Δυτική Μακεδονία