Εργατοτεχνίτες στην ΑΦΟΙ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΙ

  • Δεκέλειας 110, Αχαρνές, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 12/01/2018
  • Εμφανίσεις 140
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η ΑΦΟΙ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΙ εταιρεία κατασκευής ηλεκτρολογικού υλικού στις Αχαρνές Αττικής, ζητεί για το τμήμα μονταρίσματος ηλεκτρικών πινάκων:

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου, Απόφοιτος Λυκείου

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική