Ηλεκτρολόγος/Μηχανολόγος Μηχανικός στη NEW ALERT

  • Ημερομηνία ανάρτησης 26/01/2018
  • Εμφανίσεις 222
Επισκόπηση θέσης εργασίας

NEW ALERT, εταιρία που ειδικεύεται στην συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει ηλεκτρολόγο ή μηχανολόγο μηχανικό ΑΕΙ για κάλυψη θέσης στο τμήμα συντήρησης και κατασκευής ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Αναγνωρισμένο δίπλωμα ηλεκτρολόγου μηχανικού, ή μηχανολόγου μηχανικού Α.Ε.
  • Επαγγελματική εμπειρία στην κατασκευή ή συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων.
  • Οργανωτικότητα, Επικοινωνιακότητα, Ομαδικότητα, Ακεραιότητα, Τήρηση Προθεσμιών, αναλυτικές ικανότητες για την επίλυση προβλημάτων.

Βασικές αρμοδιότητες:

  • Συντονισμός και επίβλεψη  τμήματος συντήρησης για την εκτέλεση προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
  • Συντονισμός και επίβλεψη εξωτερικών συνεργείων συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
  • Τήρηση ημερολογίων προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης
  • Σύνταξη αναφορών βλαβών Η/Μ εξοπλισμού

 

Τηλέφωνα: 22950 54206, 6908097154

Επιστήμες:

Επιστήμες Μηχανικών, Μηχανικών

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική