Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Πωλήσεων στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 • Αγίου Παύλου 25, Περιστέρι, Ελλάδα
 • Ημερομηνία ανάρτησης 19/06/2017
 • Εμφανίσεις 222
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  Μ.Ε.Π.Ε.  εδώ και 20 χρόνια δραστηριοποιείται στους τομείς της αντικεραυνικής προστασίας, των γειώσεων, της εξίσωσης δυναμικού, της προστασίας από υπερτάσεις, της αντιμετώπισης στατικού ηλεκτρισμού, των εξειδικευμένων μετρήσεων, τον έλεγχο εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Εισάγει και διαθέτει στην αγορά υψηλών προδιαγραφών πιστοποιημένο ποιοτικό εξειδικευμένο ηλεκτρολογικό υλικό.

Η εταιρεία είναι προσανατολισμένη στην παροχή βέλτιστων οικονομοτεχνικών λύσεων σε συνδυασμό με πολύ υψηλής ποιότητος τεχνικής υποστήριξη.
Σκοπός της εταιρείας είναι μέσω της διαρκής πολλαπλής ενημέρωσης και της οργάνωσης τεχνικών ημερίδων – σεμιναρίων σε όλη την Ελλάδα, να  παρουσιάσει τα νέα προϊόντα που εισάγει, τις νέες τεχνικές και τεχνολογίες, να μεταφέρει «φρέσκια», αξιοποιήσιμη  και συμπυκνωμένη  τεχνογνωσία, να εκπαιδεύσει  τον τεχνικό κόσμο, να αναδείξει τους νέους τομείς εργασίας και να διευρύνει τα επαγγελματικά πεδία κάθε τεχνικού.

Η εταιρεία στο πλαίσιο της ανάπτυξης της και της επέκτασης της σε νέους τομείς, σε νέα προϊόντα και νέες αγορές, θα προσλάβει για τη στελέχωση του εμπορικού τμήματος:

 • Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Πωλήσεων  (Κωδ. Αγγ. Sales Engineer Tech. Devel. 04)

Ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για:

 • την ανάπτυξη υφιστάμενου & νέου πελατολογίου τεχνικών – κατασκευαστικών εταιρειών
 • την υποστήριξη μελετητών – εκπόνηση μελετών σε έργα που αφορούν το αντικείμενο της εταιρείας
 • την παρουσίαση νέων προϊόντων και τεχνικών
 • την παροχή τεχνικής υποστήριξης στην έδρα του πελάτη ή στο έργο
 • την παρακολούθηση – επίβλεψη του έργου
 • τον έλεγχο εγκαταστάσεων και την υποβολή προτάσεων βελτίωσης – αναβάθμισης
 • την διεκπεραίωση προϊόντικών παραγγελιών
 • τον έλεγχο των προδιαγραφών των υλικών
 • την επιθεώρηση του συστήματος σε λειτουργία
 • την παρουσίαση – προώθηση των προϊόντων στην έδρα του πελάτη ή στο έργο
 • την προετοιμασία προσφορών και παρακολούθηση αυτών (follow up)

Απαραίτητα προσόντα:

 • πτυχιούχος  τεχνολόγος ηλεκτρολόγος μηχανικός
 • προϋπηρεσία 10  έτη και άνω στο χώρο των πωλήσεων ηλεκτρολογικού υλικού σε τεχνικές εταιρείες
 • εργοταξιακή – μελετητική εμπειρία
 • δυνατότητα ταξιδιών
 • ευχάριστος και επικοινωνιακός χαρακτήρας
 • δυναμικός, προσηλωμένος στην επίτευξη στόχων
 • γνώση χειρισμού Η/Υ (Microsoft office), Autocad
 • γνώση της αγγλικής γλώσσας –  επιθυμητή η γνώση της γερμανικής γλώσσας
 • ερασιτεχνικό δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου
 • εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Η εταιρεία προσφέρει:

 • μόνιμη εργασία πλήρους απασχόλησης,
 • ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (μισθός & bonus  βάση στόχων),
 • συνεχής εκπαίδευση,
 • προοπτικές εξέλιξης

Στείλε εδώ το βιογραφικό σου.

Επιστήμες:

Επιστήμες Μηχανικών

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική