Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στην MGD Τεχνική Ενεργειακή

  • Οδός Πεντέλης 4, Μαρούσι, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 17/01/2018
  • Εμφανίσεις 355
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η MGD Τεχνική Ενεργειακή ΑΕ είναι ελληνική εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων Ενεργειακών και Τεχνικών υπηρεσιών με δραστηριότητα σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.

Το όραμα της εταιρείας συνοψίζεται στη παροχή καινοτόμων ενεργειακών υπηρεσιών, αξιοποιώντας τις πιο σύγχρονες τεχνολογικά λύσεις και το εξειδικευμένο προσωπικό της, με σκοπό τη δημιουργία βιώσιμων πράσινων επενδύσεων και ενεργειακά αποδοτικότερων κτιριακών υποδομών.

MGD Τεχνική Ενεργειακή ΑΕ αναζητά:

 

Αρμοδιότητες Θέσης:

• Κοστολογήσεις, Διαχείριση και Επίβλεψη κατασκευαστικών ΗΜ έργων
• Σχεδίαση ΗΜ εγκαταστάσεων
• Διαχείριση Συντήρησης ΗΜ εγκαταστάσεων

Απαραίτητα προσόντα:

• Πτυχίο Σχολής ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ
• Απαραίτητη τουλάχιστον 3ετής εμπειρία σε διαχείριση και επίβλεψη κατασκευαστικών έργων
• Επιθυμητή εμπειρία σε μελέτη, κατασκευή και συντήρηση Φωτοβολταϊκών Σταθμών
• Πολύ καλή γνώση προγράμματος Autocad
• Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και στην επίτευξη στόχων
• Ικανότητα οργάνωσης και προγραμματισμού
• Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
• Διαχείριση χρονοδιαγραμμάτων και προθεσμιών
• Άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ
• Απαραίτητη δυνατότητα ταξιδιών

Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, συνεχή εκπαίδευση που στοχεύει στην ανάπτυξη του εργαζόμενου και ένα ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον που έχει ως βάση τον αλληλοσεβασμό μεταξύ των συνεργατών.

Κωδικός θέσης: hr.eng.18

Επιστήμες:

Επιστήμες Μηχανικών, Μηχανικών

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική