Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στην Miltech Hellas

  • Ημερομηνία ανάρτησης 25/07/2018
  • Εμφανίσεις 350
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Miltech Hellas A.E., εταιρεία σχεδίασης και παραγωγής προϊόντων υψηλής τεχνολογίας για αμυντικές εφαρμογές ζηταει Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Ανώτατης εκπαίδευσης (Πολυτεχνείο) με γνώσεις σε:

1. Σχεδιασμό ηλεκτρονικών ψηφιακών κυκλωμάτων με ειδικότητα στα FPGA
2. Προγραμματισμό VHDL ή οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα ανάπτυξης FPGA
3. Γνώση ψηφιακών φίλτρων και ψηφιακής επεξεργασίας σήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο email: mfou@miltech.gr

Επιστήμες:

Επιστήμες Μηχανικών, Μηχανικών

Γεωγραφική Περιοχή:

Ελλάδα