Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στη Thalis | Αντίς Αμπέμπα, Αιθιοπία

  • Ημερομηνία ανάρτησης 17/01/2018
  • Εμφανίσεις 232
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Κατασκευαστική ζητάει για έργο στην Αιθιοπία, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΑΕΙ/ΤΕΙ ως βοηθό υπευθύνου λειτουργίας μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.

Προσόντα:

  • Εμπειρία σε λειτουργία και συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων / μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων/νερού,
  • ικανότητα διάγνωσης βλαβών πινάκων και μηχανημάτων,
  • Αποκατάσταση βλαβών,
  • Ρύθμισης οργάνων

Διάρκεια 6 με 12 μήνες, παρέχεται διαμονή.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο email: mmerakou@thalis-es.gr

Επιστήμες:

Επιστήμες Μηχανικών, Μηχανικών

Γεωγραφική Περιοχή:

Εξωτερικό