Θέση Πρακτικής Άσκησης στο Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων στις Βρυξέλλες

 • Βρυξέλλες, Βέλγιο
 • Ημερομηνία ανάρτησης 16/10/2017
 • Εμφανίσεις 275
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η παρουσία του I.R.T.E.A. στις Βρυξέλλες στόχο έχει να παρακολουθεί από κοντά τις δράσεις και τις εξελίξεις των Ευρωπαϊκών Θεσμικών οργάνων, να αναδεικνύει και να προωθεί τις θέσεις του I.R.T.E.A. για τις πολιτικές της Ένωσης, έτσι ώστε να συμβάλλει στην ανάπτυξη της ελληνικής και ευρωπαϊκής κοινωνίας.

Το Ι.Ε.Κ.Ε.Θ. επικεντρώνεται σε πέντε κύριους πυλώνες πολιτικής, τους οποίους παρακολουθεί από κοντά, παίρνει τακτικά πληροφορίες, διατηρεί επαφές με τις αντίστοιχες Κοινοβουλευτικές Επιτροπές στο Ευρωκοινοβούλιο και τις Επιτροπές του Συμβουλίου, παρουσιάζει προτάσεις πολιτικής, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις.

Προκειμένου για τη στελέχωση του εν λόγω Γραφείου, το I.R.T.E.A. προκηρύσσει εκ νέου μια (1) θέση πρακτικής άσκησης με δυνατότητα χρηματοδότησης από το Erasmus + Placement για τελειόφοιτους φοιτητές και αποφοίτους με διάρκεια πρακτικής άσκησης 6 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης κατόπιν αξιολόγησης.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στην ομάδα του I.R.T.E.A. παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr.irtea@gmail.com, αναγράφοντας ως θέμα: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, έως την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017:

Βιογραφικό σημείωμα

Σύντομο Κείμενο (μέγιστο μέγεθος 200 λέξεις) στο οποίο θα εκθέτουν τους λόγους που θεωρούν πως είναι κατάλληλοι για την κάλυψη της θέσης

Προφίλ Υποψήφιου

 • Προπτυχιακός /-ή φοιτητής/-τρια των Τμημάτων Πολιτικής Επιστήμης, Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, Δημοσιογραφίας και Επικοινωνίας, καθώς και άλλων συναφών σπουδών
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 • Γνώση Γαλλικής θα συνεκτιμηθεί
 • Οργανωτικές ικανότητες, επιμέλεια, επικοινωνιακές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα
 • Δημιουργικότητα
 • Διάθεση μάθησης και εργασίας σε ένα πολυπολιτισμικό εργασιακό περιβάλλον
 • Δυνατότητα χρηματοδότησης με το πρόγραμμα Erasmus + Placement

Περιγραφή Θέσης

Οι υποψήφιοι που θα συμμετέχουν στη στελέχωση του Γραφείου Βρυξελλών του φορέα, θα κληθούν να συνεργαστούν, υπό την καθοδήγηση του Υπευθύνου του Γραφείου, αναλαμβάνοντας μεταξύ άλλων τις ακόλουθες βασικές αρμοδιότητες:

 • Υποστήριξη διοικητικών υπηρεσιών Γραφείου
 • Υποστήριξη της διαδικασίας οργάνωσης Εκδηλώσεων του φορέα στις Βρυξέλλες
 • Υποστήριξη επικοινωνίας με stakeholders, συνεργάτες και συμμετέχοντες δράσεων
 • Συμμετοχή σε συνέδρια και εκθέσεις στις Βρυξέλλες
 • Επιμέλεια εκθέσεων για ψηφίσματα και συζητήσεις από τις Επιτροπές του Κοινοβουλίου για εσωτερική και εξωτερική χρήση

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr.irtea@gmail.com

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των βιογραφικών είναι μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2017.
Επιστήμες:

Επικοινωνίας, Επιστήμες Επικοινωνίας, Ευρωπαϊκές, Ευρωπαϊκές Επιστήμες, Πολιτικές, Πολιτικές Επιστήμες

Γεωγραφική Περιοχή:

Εξωτερικό