Ιατροί Μικροβιολόγοι-Βιοπαθολόγοι στη ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 19/06/2017
  • Εμφανίσεις 167
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Όμιλος εταιριών υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, αναζητά για τη ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (μέλος του ομίλου), συνεργασία με:

  • Ιατρούς Μικροβιολόγους-Βιοπαθολόγους, (Ref. Code MIC 06/17) για το εργαστήριο της με έδρα την Θεσσαλονίκη

Προσόντα:

  • Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η κατοχή τίτλου ειδικότητας Μικροβιολογίας-Βιοπαθολογίας ενώ επιθυμητή είναι προηγούμενη εμπειρία

 

Στείλε εδώ το βιογραφικό σου.

Επιστήμες:

Ιατρική Επιστήμη

Γεωγραφική Περιοχή:

Κεντρική Μακεδονία