Καθαρίστρια στην Εστία Αρτοποιία

  • Θεσσαλονίκη, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 21/05/2018
  • Εμφανίσεις 98
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Εστία Αρτοποιία, μία πρωτοπόρα εταιρία στον κλάδο της αρτοποιίας και της ζαχαροπλαστικής
με οργανωμένο δίκτυο 19 σημείων πώλησης στη Θεσσαλονίκη, για τις ανάγκες της βιομηχανικής της παραγωγής επιθυμεί να προσλάβει:

Προσόντα: 

  • Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση στον κλάδο
  • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές συνθήκες
  • Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
  • Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά

Προσφέρονται:

  • Αποδοχές βάσει προσόντων
Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου, Απόφοιτος Λυκείου

Γεωγραφική Περιοχή:

Κεντρική Μακεδονία