Καθαριστής/τρια στο Δήμο Ανωγείων

  • Ανώγεια, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 12/06/2018
  • Εμφανίσεις 80
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Ανωγείων ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΥΕ Καθαριστών/τριών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως τις 31/8 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, για το Δημοτικό Παιδικό Σταθμό.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 15 Ιουνίου 2018.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Κρήτη