Καθαριστής στο Δήμο Άνδρου

  • Άνδρος, Andros, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 14/02/2018
  • Εμφανίσεις 173
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Άνδρου ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου 2018.

 

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Νησιά Αιγαίου