Καθηγητής Φυσικής στην ΜΚΟ «Αποστολή»

  • Ημερομηνία ανάρτησης 11/07/2018
  • Εμφανίσεις 147
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Λειτουργία Ξενώνα Ασυνόδευτων Ανήλικων Προσφύγων ΕΣΤΙΑ από την Α.Μ.Κ.Ε ΑΠΟΣΤΟΛΗ» 2018 με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5021537,  που αφορά τη λειτουργία Ξενώνα ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων ΕΣΤΙΑ, προκηρύσσει:

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 18 Ιουλίου 2018.

 

Επιστήμες:

Θετικές, Θετικές Επιστήμες

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική