Κοινωνικός Επιστήμονας στο Δήμο Αμοργού

  • Αμοργός, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 14/03/2018
  • Εμφανίσεις 201
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Αμοργού ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών (εν ελλείψει ΠΕ Ψυχολόγων και εν ελλείψει ΠΕ Κοινωνιολόγων), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

 

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 19 Μαρτίου 2018.

Επιστήμες:

Κοινωνικές, Κοινωνικές Επιστήμες

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Νησιά Αιγαίου