Κοινωνικός Λειτουργός στο Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας

  • Ορεστιάδα, Έβρος, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 12/01/2018
  • Εμφανίσεις 196
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Το Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας ανακοινώνει την πρόσληψη 1 ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 19 Ιανουαρίου 2018.

 

Επιστήμες:

Κοινωνικές, Κοινωνικές Επιστήμες

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Τεχνολογικής (ΤΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη