Κraft Heinz European Trainee Program

  • Ημερομηνία ανάρτησης 10/02/2017
  • Εμφανίσεις 331
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Duration: 4-month program, followed by cross functional career path based on performance
Contract Type: permanent contract from the start of the Trainee Program
Primary Location: United Kingdom, The Netherlands, Italy, Spain, France, Germany, Poland, other

Note:

Willingness to relocate and EU + UK working rights are required.

Read more: Κraft Heinz European Trainee Program

The closing date is 31 March 2017.
Επιστήμες:

Επιστήμες Διοίκησης, Επιστήμες Μηχανικών, Επιστήμη Πληροφορικής, Θετικές Επιστήμες, Οικονομικές Επιστήμες

Γεωγραφική Περιοχή:

Εξωτερικό