Κraft Heinz European Trainee Program

  • Ημερομηνία ανάρτησης Ιανουάριος 9, 2017
  • Εμφανίσεις 12
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Duration: 4-month program, followed by cross functional career path based on performance
Contract Type: permanent contract from the start of the Trainee Program
Primary Location: United Kingdom, The Netherlands, Italy, Spain, France, Germany, Poland, other

Further details: Κraft Heinz European Trainee Program

The closing date is 28 February 2017.
Επιστήμες:

Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Επιστήμες Διοίκησης, Επιστήμες Επικοινωνίας, Επιστήμες Μηχανικών, Επιστήμη Πληροφορικής, Οικονομικές Επιστήμες, Υπόλοιπες Επιστήμες

Γεωγραφική Περιοχή:

Εξωτερικό