Λειτουργός Τοπικού Γραφείου Εξυπηρέτησης στη Cyta | Αθήνα

 • Ημερομηνία ανάρτησης 11/01/2018
 • Εμφανίσεις 188
Επισκόπηση θέσης εργασίας
Η Cyta, θυγατρική του εθνικού οργανισμού τηλεπικοινωνιών Κύπρου, επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της:

Περιγραφή Θέσης/ Καθήκοντα:

 • Εξυπηρέτηση Πελατών
 • Είσπραξη οφειλών από Πελάτες
 • Πώληση τερματικού εξοπλισμού και παρελκόμενων
 • Αποθήκευση και Διακίνηση
 • Συμπλήρωση αιτήσεων για υπηρεσίες της Cyta

Τόπος Εργασίας Καταστήματα Cyta στην Αθήνα
Ωράριο Εργασίας Μερικής Απασχόλησης / ορισμένου χρόνου
Σε βάρδιες (ωράριο λειτουργίας καταστημάτων)

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Απαιτούμενα προσόντα (Ακαδημαϊκά/ Επαγγελματικά):

 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ
 • Καλή γνώση Αγγλικών (επιπλέον ξένη γλώσσα θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν)
 • Ικανότητα επικοινωνίας ειδικά προφορικής

Επιπλέον Προσόντα 

 • Απόφοιτος/η επί πτυχίο σε ΤΕΙ ή ΑΕΙ κατά προτίμηση σε Τηλεπικοινωνίες ή Οικονομικά
 • Εμπειρία σε Εξυπηρέτηση Πελατών

Ατομικές Ικανότητες

 • Προφορική Επικοινωνία
 • Ομαδικότητα
 • Δεκτικότητα & Στήριξη Αλλαγής
 • Προσανατολισμός στον Πελάτη
 • Αντοχή στην Πίεση
 • Πειστικότητα

Γενικές Προϋποθέσεις Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις κατά την πιο κάτω αναφερόμενη ημερομηνία λήξης προθεσμίας.
Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών, επιπλέον ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, κινητό τηλέφωνο και μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης σε ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον.
Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα μέχρι τις  15/1/2018  πατώντας  Αποστολή Βιογραφικού ή στο fax: 2155008801 με την ένδειξη «ΛΤΓΕ_1_2018».

Επιστήμες:

Απόφοιτος Πανεπιστημίου, Απόφοιτος ΤΕΙ, Οικονομικές, Οικονομικές Επιστήμες

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική