Λογιστής στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

  • Λέσβος, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 11/01/2017
  • Εμφανίσεις 343
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου ανακοινώνει την πρόσληψη 1 ΤΕ Λογιστή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/03/2017.

 

Διαβάστε την προκήρυξη και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ΕΔΩ.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 17 Ιανουαρίου 2017.
Επιστήμες:

Οικονομικές Επιστήμες

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Τεχνολογικής (ΤΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Νησιά Αιγαίου