Λογιστής στην ΗΠΕΙΡΟΣ

  • Ημερομηνία ανάρτησης 11/07/2018
  • Εμφανίσεις 197
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Για τα κεντρικά μας γραφεία στην Αθήνα, ζητούμε:

με τα παρακάτω προσόντα:

  • Πτυχίο Α.Ε.Ι. Οικονομικού κλάδου.
  • Γνώσεις Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής, Αποθήκης και Κοστολογίου Παραγωγής.
  • Γνώση της φορολογικής νομοθεσίας
  • Πολυετή πείρα σε ανάλογη θέση.
Επιστήμες:

Οικονομικές, Οικονομικές Επιστήμες

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική