Λογιστής στην ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

  • Φιλαδελφέως 12, Κηφισιά, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 19/07/2018
  • Εμφανίσεις 198
Επισκόπηση θέσης εργασίας
Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Απαιτούμενα Προσόντα:
– Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής, Λογιστικής Κατεύθυνσης
– Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών ως Λογιστής σε Εμπορική ή Βιομηχανική Α.Ε.
– Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού Α΄τάξης
– Άριστες γνώσεις λογιστικής & φορολογικής νομοθεσίας
– Εξειδίκευση σε θέματα εργατικής & ασφαλιστικής νομοθεσίας
– Άριστη γνώση Ms Office
– Άριστη γνώση Αγγλικών

Χαρακτηριστικά Υποψηφίου:
– Επικοινωνιακή ικανότητα
– Ομαδικό πνεύμα  συνεργασίας

Η Εταιρία προσφέρει:
– Δυνατότητα επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης σε δυναμικά εξελισσόμενο οργανισμό
– Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα

Επιστήμες:

Οικονομικές, Οικονομικές Επιστήμες

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική