Λογιστής στην Aluminco

 • Οινόφυτα, Greece
 • Ημερομηνία ανάρτησης 13/04/2018
 • Εμφανίσεις 398
Επισκόπηση θέσης εργασίας
Η Aluminco Α.Ε. κυρίαρχος Ελληνική Βιομηχανία του κλάδου κατεργασίας Αλουμινίου, αναζητεί Λογιστή για την επάνδρωση της Οικονομικής  Διεύθυνσης, στις εγκαταστάσεις της στα Οινόφυτα Βοιωτίας.
Κύρια καθήκοντα /Αρμοδιότητες:
 • Συμμετέχει σε όλο το φάσμα της λειτουργίας του λογιστηρίου, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομοθετικές και φορολογικές διατάξεις.
 • Συμμετέχει στη καθημερινή ροή των εργασιών του λογιστηρίου όπως έκδοση  και καταχώρηση παραστατικών, δαπανών, συμφωνίες πελατών – προμηθευτών.
Η/Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:
 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής ή Λογιστικής Κατεύθυνσης .
 • Εμπειρία σε μηχανογραφημένο λογιστήριο σε αντίστοιχη θέση που να προέρχεται από περιβάλλον  Ελληνικής Ανώνυμης Εταιρίας.
 • Πολύ καλή γνώση εφαρμογών Office,  η εμπειρία σε οποιοδήποτε πρόγραμμα της Singular-galaxy θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Καλή γνώση των Ε.Λ.Π.
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.
 • Επιχειρησιακή αντίληψη.
 • Αναλυτική και συνθετική σκέψη.
 • Ικανότητες επικοινωνίας, ομαδικό πνεύμα, οργάνωση.
 • Προσήλωση στην επίτευξη στόχων και αποτελεσματικότητα.
Επιστήμες:

Οικονομικές, Οικονομικές Επιστήμες

Γεωγραφική Περιοχή:

Στερεά Ελλάδα