Λογιστής/στρια στην KOUVIDIS

 • Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα
 • Ημερομηνία ανάρτησης 19/03/2018
 • Εμφανίσεις 388
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η εταιρία KOUVIDIS, με ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά στο χώρο των Πλαστικών Σωλήνων, επιθυμεί να εντάξει στο εργατικό δυναμικό της στις εγκαταστάσεις της στο ΒΙΟ.ΠΑ. Τυλίσου (Ηράκλειο Κρήτης), σε μόνιμη και αποκλειστική συνεργασία:

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτατης Οικονομικής Σχολής ή Τ.Ε.Ι. τμήματος Λογιστική
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών επιθυμητός
 • Πολύ καλή γνώση Ε.Λ.Π., φορολογικής/ εργατικής νομοθεσίας και κοστολόγησης
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας, εφαρμογών MS Office, ERP
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 έτη σε ανάλογη θέση
 • Για άντρες υποψήφιους, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Ηλικία έως 40 ετών

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά υποψηφίου:

 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας και άριστες ικανότητες επικοινωνίας
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών, επίλυση προβλημάτων και μεθοδικότητα
 • Διάθεση για εργασία υψηλών απαιτήσεων

 

Η εταιρία προσφέρει:

 • Αξιοκρατικό πακέτο αποδοχών ανάλογο των προσόντων
 • Δυνατότητες συνεχούς επιμόρφωσης και επαγγελματικής εξέλιξης
 • Σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον
Επιστήμες:

Οικονομικές, Οικονομικές Επιστήμες

Γεωγραφική Περιοχή:

Κρήτη