Λογιστής στη SICAP

 • Βασιλικό, Greece
 • Ημερομηνία ανάρτησης 16/04/2018
 • Εμφανίσεις 192
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η SICAP, Ανώνυμη Τεχνική-Κατασκευαστική Εταιρεία, μέλος του Ομίλου εταιρειών SABO Group, ενός από τους πιο αναγνωρισμένους  Ομίλους στην ελληνική και παγκόσμια αγορά στον τομέα των Ηλεκτρομηχανολογικών κατασκευών και μελετών, με έδρα το Βασιλικό Χαλκίδας, στα πλαίσια της ανάπτυξης και διεύρυνσης των δραστηριοτήτων και έργων της, ζητά να προσλάβει:

Αρμοδιότητες:
 • Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών.
 • Παρακολούθηση εργασιών
 • Ενημέρωση στοιχείων
 • Συμμετοχή στην προετοιμασία, σύνταξη και υποβολή φορολογικών υποχρεώσεων της εταιρείας.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτος  ΤΕΙ/Α.Ε.Ι  οικονομικής /λογιστικής κατεύθυνσης
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3-5 ετών σε παρόμοια θέση, οργανωμένου λογιστηρίου
 • Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office (Excel, Word)
 • Άριστη γνώση λογιστικών και φορολογικών θεμάτων Τεχνικών Εταιρειών και κοινοπραξιών
 • Καλή γνώση προγραμμάτων λογιστικής
 • Γνώσεις κοστολόγησης
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
Επιστήμες:

Οικονομικές, Οικονομικές Επιστήμες

Γεωγραφική Περιοχή:

Στερεά Ελλάδα