Λογοθεραπευτής στο Δήμο Αγίου Δημητρίου

  • Άγιος Δημήτριος, Νότιος Τομέας Αθηνών, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 04/01/2017
  • Εμφανίσεις 337
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Το Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Παιδείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας Δήμου Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 1 ΤΕ Λογοθεραπευτή, έως 31/07/2017.

 

Διαβάστε την προκήρυξη και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ΕΔΩ.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 19 Ιανουαρίου 2017.
Επιστήμες:

Επιστήμες Υγείας

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Τεχνολογικής (ΤΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική