Μάγειρας στα Παιδικά χωριά SOS | Αθήνα

 • Αθήνα, Greece
 • Ημερομηνία ανάρτησης 11/07/2018
 • Εμφανίσεις 378
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος προκηρύσσουν μερικής απασχόλησης (25 ώρες/εβδομάδα) σε σύμβαση ορισμένου χρόνου για ξενώνα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων στην περιοχή της Αθήνας:

Προϋποθέσεις:

 • Πτυχίο ή δίπλωμα ειδικότητας μαγειρικής τέχνης ή τεχνικός μαγειρικής τέχνης
 • Τουλάχιστον τριετής εργασιακή προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης στον χώρο της εστίασης
 • Προϋπηρεσία σε δομές υποστήριξης / υποδοχής προσφύγων και μεταναστών ή άλλους χώρους ψυχικής υγείας θα συνεκτιμηθεί
 • Ευθυκρισία και συνεργατικές δεξιότητες σε υψηλό επίπεδο
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες)
 • Γνώση Η/Υ (Word, Excel, internet)
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση αραβικών ή/και φαρσί προσμετρώνται θετικά, καθώς και εξοικείωση με πολιτισμικά χαρακτηριστικά των πληθυσμών

Απαιτείται αρχικά μόνο ηλεκτρονική αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων των ενδιαφερόμενων έως τη Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018, 

Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα προκριθούν βάσει των δηλωθέντων προσόντων τους θα χρειαστεί να προσκομίσουν
τα δικαιολογητικά που υποστηρίζουν την υποψηφιότητά τους, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική