Μάγειρας στο ΝΠΔΔ «Πρόνοια και Αγωγή Δήμου Σιντικής»

  • Σιντική, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 17/04/2018
  • Εμφανίσεις 130
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Πρόνοια και Αγωγή Δήμου Σιντικής» ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΔΕ Μαγείρων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/8 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, για τον Παιδικό Σταθμό Άνω Ποροΐων.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 23 Απριλίου 2018.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Κεντρική Μακεδονία