Μάγειρας στο Hotel Kouros Drama

  • Δράμα, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 25/07/2018
  • Εμφανίσεις 1650
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Το ξενοδοχείο Kouros Hotel 4* στην Δράμα ζητά:

Απαραίτητα προσόντα:

  • Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο
  • Γνώση της ελληνικής παραδοσιακής και μεσογειακής κουζίνας
  • Πτυχίο τουριστικής σχολής
  • Ταχύτητα – ευελιξία
  • Θετική συμπεριφορά και ομαδικότητα
  • Όρεξη για δουλειά και αποδοτικότητα υπό συνθήκες πίεσης

 

Επιστήμες:

Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ

Γεωγραφική Περιοχή:

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη