Μάγειρες Β’ στο Il Barretto | Κυκλάδες

  • Κυκλάδες, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 19/07/2018
  • Εμφανίσεις 132
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Terrablue A.E. αναζητά για σεζόν (Ιούνιος-Σεπτέμβριος) σε νησί των Κυκλάδων:

Απαραίτητα προσόντα:

  • 1 έτος προϋπηρεσίας στην ειδικότητά τους
  • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες υποψηφίους

Προσφέρονται:

  • Πλήρης ασφάλιση
  • Ανταγωνιστικός μισθός
  • Πληρωμένη διαμονή

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διακρίνονται από πνεύμα ομαδικότητας, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης, ευχάριστη προσωπικότητα, ικανότητα γρήγορης μάθησης και εργασίας υπό πίεση.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους αποθηκευμένο με το ονοματεπώνυμό τους.

Επιστήμες:

Δίπλωμα ΙΕΚ, Τουριστικές, Τουριστικές Επιστήμες, Υπόλοιπες, Υπόλοιπες Επιστήμες

Γεωγραφική Περιοχή:

Νησιά Αιγαίου