Μαγείρισσα – Τραπεζοκόμος στην Κεντρική Κλινική Αθηνών

 • Ημερομηνία ανάρτησης 12/03/2018
 • Εμφανίσεις 236
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ιδιωτική Κλινική Αθηνών με 20ετή δυναμική παρουσία στον χώρο, ζητεί να προσλάβει:

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Μαγειρικής δημόσιας ή ιδιωτικής σχολής
 • Εμπειρία σε ελληνική/μεσογειακή κουζίνα
 • Εμπειρία 2 ετών σε προετοιμασία φαγητού και εργασίες κουζίνας
 • Προσοχή στην λεπτομέρεια
 • Εργασία υπό συνθήκες πίεσης χρόνου
 • Ευελιξία, προσαρμοστικότητα και ομαδικό πνεύμα
 • Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά

Επιθυμητά προσόντα:

 • Επιθυμητή γνώση συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων (HACCP)
 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας

Παρακαλώ σημειώστε τον τίτλο της αγγελίας στο βιογραφικό σας σημείωμα.

Υποψήφιοι που δεν έχουν συναφή εμπειρία σε προετοιμασία φαγητού και σερβίρισμα, αποκλείονται από τη διαδικασία της επιλογής.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Πανεπιστημίου, Απόφοιτος ΤΕΙ, Δίπλωμα ΙΕΚ

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική