Μαθητικός Διαγωνισμός Εικαστικής Δημιουργίας, 2017

  • Ημερομηνία ανάρτησης 12/01/2017
  • Εμφανίσεις 167
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας (ΜΕΤ) του Πανεπιστημίου Πατρών, σε συνεργασία με το Τμήμα Αγωγής Υγείας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, το Τμήμα Αγωγής Υγείας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας και την Ένωση Εικαστικών Πάτρας προκηρύσσει Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εικαστικής Δημιουργίας με θέμα «Ούτε θύτης, ούτε θύμα στο Διαδίκτυο».

Στόχος του Διαγωνισμού είναι να συμβάλει στην πρόληψη του Διαδικτυακού Εκφοβισμού, θέτοντας την εικαστική δημιουργία στην υπηρεσία της ευαισθητοποίησης των μαθητών. Το εικαστικό υλικό που θα συγκεντρωθεί μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική εικαστική συλλογή για το διαδικτυακό εκφοβισμό και να χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητικές ομάδες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στον Διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές ατομικές συμμετοχές.

Για να θεωρείται έγκυρη η υποψηφιότητα θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί πλήρως η Αίτηση Συμμετοχής στον Διαγωνισμό και να σταλεί με το ταχυδρομείο, μαζί με το έργο, με σφραγίδα ταχυδρομείου το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου 2017 στην ταχυδρομική διεύθυνση: Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας Πανεπιστήμιο Πατρών Πανεπιστημιούπολη- Ρίο- Πάτρα 26500 καθώς και ηλεκτρονικά, μαζί με φωτογραφία του ομαδικού έργου το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου 2017 στα email: stmartcontest.children@gmail.com για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, stmartcontest.teens@gmail.com για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο e-mail: stmuseum@upatras.gr και στα τηλέφωνα: 2610 969973/2, 2610 996732.

Σχετικός σύνδεσμος: Μαθητικός Διαγωνισμός Εικαστικής Δημιουργίας, 2017

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 31 Μαρτίου 2017.