Μαθητικός διαγωνισμός σύνθεσης χαρτών, 2017

  • Ζωγράφου, Κεντρικός Τομέας Αθηνών, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 09/01/2017
  • Εμφανίσεις 302
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Διεθνής Ένωση Χαρτογραφίας, μέσω της ειδικής Επιτροπής της για τη Χαρτογραφία για Παιδιά, οργανώνει ανά διετία διεθνή διαγωνισμό σύνθεσης χαρτών από παιδιά, σύμφωνα με το από 18-11-2016 έγγραφο της Χαρτογραφικής Επιστημονικής Εταιρείας Ελλάδας-ΧΕΕΕ, που αποτελεί τον επίσημο εκπρόσωπο της χώρας.

Ο εν λόγω διαγωνισμός, που λαμβάνει χώρα το 2017 στο πλαίσιο του 28ου Διεθνούς Συνεδρίου Χαρτογραφίας (Washington DC, 2-7 Ιουλίου 2017), έχει θέμα Αγαπάμε τους χάρτες- We love maps και απευθύνεται σε παιδιά των ακόλουθων ηλικιακών κατηγοριών: 1. κάτω των 6 ετών 2. μεταξύ 6-8 ετών 3. μεταξύ 9-12 ετών 4. μεταξύ 13-15 ετών Λεπτομέρειες για το θέμα και τους όρους διενέργειας του διαγωνισμού παρέχονται στην ιστοσελίδα της Διεθνούς Ένωσης Χαρτογραφίας και σε αυτήν του 28ου Διεθνούς Συνεδρίου Χαρτογραφίας

Σημειώνεται ότι οι χάρτες που θα συντεθούν θα πρέπει να σταλούν το αργότερο μέχρι 10 Μαρτίου 2017 στη διεύθυνση που ακολουθεί: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρ. Και Τοπογράφων Μηχανικών Εργαστήριο Χαρτογραφίας-Γραφείο Α 213 Υπόψη κας Λήδας Στάμου (τηλ. 210-7721378) Η. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 ΖΩΦΡΑΦΟΥ 15780

Η συμμετοχή των μαθητών στον ανωτέρω διαγωνισμό είναι προαιρετική, ενώ απαιτείται και η έγγραφη συγκατάθεση των κηδεμόνων τους.

Επισημαίνουμε, ακόμη, ότι η συμμετοχή των μαθητών στο διαγωνισμό θα γίνεται με ευθύνη των Δ/ντων/-τριών και του Συλλόγου Διδασκόντων των σχολικών μονάδων, ώστε να μην διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων.

Σχετικός σύνδεσμος: Μαθητικός διαγωνισμός σύνθεσης χαρτών, 2017

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 10 Μαρτίου 2017.