Μηχανικοί Η/Υ στο President Hotel

  • Ημερομηνία ανάρτησης 07/06/2018
  • Εμφανίσεις 236
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Πρακτική Άσκηση για Φοιτητές Πληροφορικής

Συνεργασία με τον διευθυντή πληροφορικής του ξενοδοχείου στην υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων.

Επιστήμες:

Επιστήμες Μηχανικών, Επιστήμη Πληροφορικής, Μηχανικών, Πληροφορικής

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική