Μηχανικοί Πληροφορικής στην MASTER

  • Ημερομηνία ανάρτησης 10/07/2018
  • Εμφανίσεις 83
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ζητούνται Μηχανικοί Πληροφορικής (κωδ. θέσης: engineer2), με 5 χρόνια τουλάχιστον εμπειρία σε διαδικασίες ποιότητας και ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων από Όμιλο Συμβούλων & Κατάρτισης.

 Tηλ. Επικοινωνίας: 210-6858760

Επιστήμες:

Επιστήμη Πληροφορικής, Πληροφορικής

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική