Μηχανικοί σε κατασκευαστική εταιρεία | Εξωτερικό

  • Ημερομηνία ανάρτησης 16/08/2017
  • Εμφανίσεις 160
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Κατασκευαστική εταιρεία ζητάει Μηχανικούς για εργασία σε έργο του εξωτερικού.

Προσόντα:

  • Απαιτείται εμπειρία σε Περιβαλλοντικά Έργα και εξαιρετική γνώση Αγγλικών.
  • Καλή γνώση Ισπανικών θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο email: wwtpsecretary@gmail.com

Επιστήμες:

Επιστήμες Μηχανικών

Γεωγραφική Περιοχή:

Εξωτερικό